Skip to main content

Privacy Policy

Privacy policy

Velotheek Steeman

Roskotstraat 65 b
9240 Zele

Contactgegevens Data Protection Officer Peter Steeman:

fietsen@velotheeksteeman.be

+32 52 44 50 32

Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door Velotheek Steeman. Je wordt als gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, geacht akkoord te gaan met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Velotheek Steeman respecteert jouw privacy en wij informeren je graag over hoe wij je gegevens gebruiken. Als je na het lezen van deze disclaimer nog vragen zou hebben, kan je die stellen via e-mail aan fietsen@velotheeksteeman.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Velotheek Steeman of rechthoudende derden.

Verantwoordelijkheid

Velotheek Steeman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. Velotheek Steeman is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het voorzien en interpreteren van informatie.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via velotheeksteeman.be, tenzij je ons deze bezorgt door bv. een formulier in te vullen. Deze gegevens worden rechtstreeks ontvangen en verwerkt door Velotheek Steeman.

Wanneer je onze website bezoekt en alle cookies accepteert, kunnen we automatisch de volgende gegevens over jou verzamelen: je internetprotocoladres (IP-adres), ingestelde tijdzone, besturingssysteem en platform, informatie over je bezoek inclusief de URL die je naar onze website bracht, je land, reactietijd van de pagina, hoe lang je bepaalde pagina’s bezoekt, informatie over je interactie op een pagina en de manier waarop je uiteindelijk de pagina verlaat. Deze gegevens bewaren we maximaal één jaar.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om:

  • je vragen af te handelen
  • onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken
  • gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden

Beveiliging

Wij willen je erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om de integriteit van jouw gegevens te beschermen en te voorkomen dat deze gelekt zouden worden. Als er via derde partijen schade aan jouw privacy wordt toegebracht kunnen wij hier niet voor verantwoordelijk zijn.

Links

velotheeksteeman.be bevat links naar andere websites. velotheeksteeman.be is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. velotheeksteeman.be is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door foutieve informatie op websites waar velotheeksteeman.be naar linkt.

Rechten

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing:

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd.

Wijzigingen aan deze overeenkomst

Velotheek Steeman kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment eenzijdig wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal gepubliceerd worden op velotheeksteeman.be en van kracht worden 30 dagen na publicatie op velotheeksteeman.be.

Deze gebruikersovereenkomst is versie 1 en dateert van 01/05/2024.